Perkhidmatan

Kepada kanak-kanak seawal 2 bulan hingga 12 tahun

Perkhidmatan Salsabiila

Booking

Book tempat untuk anak anda segera !

Hubungi kami

Lokasi

Ketahui lokasi cawangan-cawangan Salsabiila

Lokasi

Graduasi Cilik Salsabiila

Salsabiila telah melahirkan ramai graduan cilik yang seimbang dari segi rohani, jasmani dan intelektual dan mereka kini telah pun berjaya melanjutkan pelajaran sama ada di dalam atau di luar negara.

Kami menerapkan pengajaran dan pembelajaran yang seimbang melalui teknik belajar sambil bermain bagi memastikan kanak-kanak dapat melalui pengalaman tersebut secara fitrah